ទំនាក់​ទំនង

យើង​ដឹងថាការ​​ផ្ដល់​សេវាអតិថិជនគុណភាព​ខ្ពស់ និងការ​​ផ្ដល់អាទិភាព​ និងការ​​​យកចិត្តទុកដាក់​​ខ្ពស់ចំពោះ​​អតិថិជន​គ្រប់រូប​​ គឺជាប្រការសំខាន់​បំផុត​។ លោកអ្នក​អាច អញ្ចើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុន​​ តេង​ឡាយ​​ ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវា​​ពេញលេញនៅកន្លែងតែមួយដែល​រួមមានសេវា​ដូចជា ការដឹកជញ្ជូន​តាម​សមុទ្រ និង​អាកាស ការ​បញ្ចេញទំនិញ​ពីគយ និង​សេវាជើងសារគយ ការ​ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោលក្នុង​ស្រុក និង​ការ​ដឹកជញ្ជូន​តាម​ផ្លូវដែក​ ទីលាន​កុងតឺន័រ​ចំហ ស្ថានីយ៍សម្រាប់​កុងតឺន័រដឹកជញ្ជូន ​និងសម្រាប់ស្តុកកុងតឺន័រទំនេរ ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​បញ្ចូលទំនិញ​ក្នុង​ឃ្លាំង និង​ខ្សែសង្វាក់​ផ្គត់​ផ្គង់​ និង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌស្តុក។
តើអ្នក​មាន​ចម្ងល់​អ្វីខ្លះ?

Phone: +855 23 222 226

Ext: 1002

សូមផ្ញើ​អ៊ីមែល​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ

info@tenglaygroup.com

សូមស្វែងរកយើង​នៅតាមផែនទី

Elysee Building, #B2-072 & 073, Street Koh Pich

Teng Lay